Privatbolig – Villa XL

Utraditionelt prestigeprojekt bestående af jord-, kloak-, anlæg- og belægningsarbejde ved privat villa i Silkeborg.

Projektet omfattede opførelse af 1100 m2 privat beboelse med kælder, stue og første sal, samt 1000 m2 bilmuseum udført som underjordisk garageanlæg.

Skive Anlæg og Entreprenør stod for:

  • Etablering af byggepladsforhold
  • Udførelse af udgravning til bygninger (ca. 15.000 m3)
  • Indbygning af sandpude og tilfyldning til kælderplan (ca. 4000 m3)
  • Etablering af komplet kloak-, afvanding- og dræningssystem.
  • Etablering af tilkørselsvej og gårdsplads befæstet med GAB og Majs OB
  • Udførelse af 400 m2 terrasser i bluestone med spejlbassin og Lounge område. Terrasserne er etableret i niveauer med trapper og støttemurer.
  • Etablering af have med højbede i cortenstål inkl. beplantning
  • Anlæggelse af park på 12.000 m2 med græs, træer og buske.
Bygherre Privat bygherre
Rådgiver
Entrepriseform Underentreprenør
Totalentreprenør Thomas Andersen A/S
Opstart Sep. 2017
Aflevering Jun. 2019