Forsyningsarbejde

Når forsyningsnettet fx skal udvides eller renoveres

Forsyningsarbejde indenfor fjernvarme, gas og vand

For større forsyningsselskaber og kommuner udfører vi forsyningsarbejde indenfor fjernvarme, gas og vand.

Hos Skive Anlæg & Entreprenør tilbyder vi os både i under– og hovedentrepriser i forsyningsprojekter, der gælder renovering, nyetablering og/eller udvidelse.

Vi er professionelle i etableringen af hovedledninger, stik og brønde. Herunder store transmissionsledninger, hovedforsyningsledninger, fjernvarmestik til private husstande og/eller til erhverv/industri.

Nævnt afrundingsvis kan vi som samtidig udbyder af anlægsarbejde ifølge aftale med det pågældende forsyningsselskab nemt reetablere veje, fortove, stier og grønne områder.

Brug for forsyningsarbejde?

Vi gør os umage for at holde det store overblik uden at miste kontrollen med de detaljer, der kan være afgørende for det bedst mulige resultat.

Freddie Eiskjær

Projektleder/Medejer

Michael Nielsen

Direktør