Banestien, Kunsttrappen og Museumsringen, Skive

BigBlue 6 består af etableringen af en ny Museumsring og kunststien i den centrale del af Skive by. Projektet er det sidste af i alt seks projekter, der indtil videre er udført i forbindelse med udviklingen af Skives byrum.

I dette projekt blev der etableret en museumsring med tilhørende kunststi, hvor der bl.a. er blevet anlagt 6 forskellige kunstværker i forbindelse med anlægsarbejdet. Nytænkning og kreative løsninger sikrede det et godt resultat. Herunder opbrydning af etablerede jernbanespor til genbrug i det nye byrum. Det meste af smedearbejdet brugt ifm. anlægsarbejdet har vi selv forestået, men de seks kunstværker er lavet af en udvalgt kunstner og dennes samarbejdspartner.

I projektet er blevet etableret en museumsring i granit og corten-stål. Alt jord- og kloakarbejde, anlægsarbejde med stier og broer samt belægning i diverse materialer er etableret af os hos Skive Anlæg & Entreprenør.

Bygherre

Skive Kommune

Rådgiver

WSP

Entrepriseform

Hovedentreprise

Opstart

Juni 2022

Aflevering

Juni 2023