Arbejdsrefugium Ørslev Kloster

I dette restaureringsprojekt var Skive Anlæg & Entreprenør fagentreprenør på alt jord- og anlægsarbejde. Selve projektet blev finansieret af fonde og hele restaureringen ude og inde er udført over et par år. Arbejdet blev lavet for Foreningen Ørslev Kloster med det formål at restaurere og beholde det oprindelige klosters udseende.

I projektet er der blevet anvendt mange forskellige anlægsteknikker. Herunder brolægning med piksten, bordursten og granit. Der er tænkt kreativt og bl.a. klostergården og otte forskellige trapper omkring klosteret er blevet reetableret, størstedelen ved genbrug af de oprindelige materialer.

Bygherre

Foreningen Ørslev Kloster

Rådgiver:

VMB Arkitekter

Hovedentreprenør:

Ginnerup

Entrepriseform:

Underentreprise

Opstart

Juli 2021

Aflevering

August 2023