Anlægsarbejde

Når der fx skal anlægges et smukt bytorv eller et nyt fortov

Anlægsarbejde – kreativt

Gennem årene har vi som udbyder af anlægsarbejde medvirket til virkeliggørelsen af utraditionelle byudviklingsprojekter i tæt samarbejde med kunder i hele nordvest – og midtjylland.

Herunder er det ofte lykkes os at forene vores kreative sider med vores håndværksmæssige færdigheder ud i brolæggerkunst. Derved er resultaterne blevet bedre end nogen ifm. med projekteringen på forhånd troede muligt.

Gode eksempler på dette kan i dag bl.a. opleves her:

  • Arbejdsrefugiet Ørslev Kloster
  • Mønsted Kalkgruber
  • Banestien/Museumsringen (6. etape af Skive Kommunes Big Blue projekt)

Anlægsarbejde – generelt

Som udbyder af anlægsarbejde går vi også i dybden ifm. optimering af trafikmæssig infrastruktur for Vejdirektoratet og andre kommunale
samarbejdspartnere.

Det kan være anlægsarbejde ifm. rundkørsler, helleanlæg, gangstier og cykelstier. Herunder tager vi hensyn til størst mulig sikkerhed og fortsat fremkommelighed for de trafikanter, som berøres, imens vores anlægsarbejde står på.

Således er vi selvfølgelig opdateret på gældende regler iht. vejskiltning, afspærringer og lysanlæg.

Brug for anlægsarbejde?

Om du vælger os til byudviklingsprojekter eller infrastrukturprojekter, er du i gode hænder.

Vi gør os umage for at holde det store overblik uden at miste kontrollen med de detaljer, der kan være afgørende for det bedst mulige resultat.

Michael Nielsen

Direktør

Freddie Eiskjær

Projektleder/Medejer