Gabionsvæggen, Viborg

Projektet indgik som en del af projektet ”Viborg Baneby”, og består af to nybyggede broer, der forbinder området syd for jernbanen i Viborg med byen nord for. Broerne spænder over henholdsvis jernbanen og Banegårds Allé. Projektet var en integreret del af et kompleks af projekter, der alle er afhængige af hinanden, herunder Viborg Gymnasium,

Viborg Banebro, nye parkeringsarealer og byudviklingsmuligheder. Isoleret set bestod dette projekt af etablering af stiforbindelse på tværs af banen fra Viborg Bibliotek over Banegårds Allé, gennem Gymnasiet til Hærvejspladsens P-niveau 2. Herfra fortsætter stiforbindelsen over Hærvejsbroen, hvorfra der er trappe og elevatornedgang til terrænniveau og baneperron. Mod syd afsluttes broforbindelse på en rampe (Gabionsvæg), der ender i den nye Viborg Baneby. Skive Anlæg og Entreprenør var underentreprenør for Kaj Bech A/S på al jord – og kloak arbejde samt etablering af selve væggen.

Bygherre

Viborg Kommune

Rådgiver

ISC Råggivende Ongeniører A/S

Entrepriseform

Underentreprenør

Totalentreprenør

Kaj Bech A/S

Opstart

Feb. 2018

Aflevering

Jan. 2019