Fjernvarmeforsyning, Holstebrovej, Skive

Forsyningsprojekt med etablering af 2.360 m hovedforsyningsledning mellem hovedåren ind i Skive by fra Vest, Holstebrovej, og til Skive C.
I projektet blev etableret hovedforsyningsledning fra ny varmecentral og ind centralt i byen for tilkobling på det eksisterende ledningsnet.

Projektet omfattede al jord-, rør- og belægningsarbejde samt smede-, muffe- og montagearbejde. Skive Anlæg og Entreprenør var hovedentreprenør med underentreprenør til udførelse af smedjearbejde. Herudover havde vi ansvaret for sikker udførelse af projektet, herunder vejsyn, skiltning, adgangsforhold, trafikafvikling og plads i gader mv., for at imødekomme trafikale udfordringer på en af Skives mest befærdede hovedveje.

Bygherre:

Skive Fjernvarme

Rådgiver:

COWI

Entrepriseform:

Hovedentreprise

Opstart

Marts 2023

Aflevering

December 2023