Jord -/Kloakarbejde

Når fx de gamle kloakker står for fald
– eller der skal byggemodning til

Jordarbejde

Vi har uddannelsen, erfaringen og ikke mindst maskinparken til at kunne håndtere jordarbejde af enhver slags og i ethvert omfang.

Konkret kan det fx være byggemodninger, etablering af vandbassiner, terrænregulering og jordflytning. Herunder tager vi gerne hovedansvaret for samtlige etaper i et givent projekt.
Dette er vi i stand til, fordi vi i huset har alle de nødvendige kompetencer for en vellykket projektstyring og et godt resultat. Forud for projektstart klarer vi således både de geotekniske, miljømæssige og øvrige tekniske undersøgelser.

Derudover tilbyder vi terrænregulering og retablering af områder, så de fremstår rekreativt og naturskønt med fx søer og beplantning. Med fordel kan dette udføres i forbindelse med LAR-projekter, hvor by og natur bringes sammen.

Kloakarbejde

Når vi hos Skive Anlæg & Entreprenør udfører kloakarbejde, sker det ofte som et naturligt led ifm. et større projekt, der også involverer vores kompetencer i anlægs- og forsyningsarbejde. Typisk ifm. med etablering af nyt eller renovering af kloaknettet.

Derudover rykker vi selvfølgelig også ud til opgaver, der kun har med kloakarbejde at gøre.

  • Udbedring af forsikringsskader
  • TV-inspektion af kloakken fx på mistanke om rotteangreb
  • Renovering pga. sammenbrud i ledningsnettet

Brug for jord- og kloakarbejde?

Vi gør os umage for at holde det store overblik uden at miste kontrollen med de detaljer, der kan være afgørende for det bedst mulige resultat.

Michael Nielsen

Direktør

Henrik Sørensen

Henrik Sørensen

Projektleder