Cykelsti Harre-Nautrupvej, Skive

Infrastrukturprojekt udbudt af Vejdirektoratet med anlæggelse af ca. 2 km cykelsti ved ”Den nordvestjyske livsnerve”, Rute 26 nord for Skive.

Skive Anlæg og Entreprenør var hovedentreprenør og projektet omfattede al jord – og anlægsarbejde i forbindelse med etablering af cykelstien, herunder afsætning/opmåling, udgravning og bortskaffelse af jord, nivellering, asfaltering og afsluttende etablering af vejkanter med græs, beplantning. Herudover havde vi ansvaret for sikker udførelse af projektet, herunder vejsyn, skiltning, adgangsforhold, trafikafvikling og plads på vejen under arbejdets udførsel for imødekomme trafikale udfordringer på den mest befærdede motortrafikveje til/fra Skive ind i Salling.

Bygherre:

Vejdirektoratet

Entrepriseform:

Hovedentreprise

Opstart

Maj 2022

Aflevering

Oktober 2023