Haveanlæg og Å-stien v/ Gl. Skivehus

I dette projekt dannede Hotel Gl. Skivehus i Skive C og området heromkring rammen for udviklingen af et beplantet parkanlæg ved og omkring brinken af Karup Å. Vi leverede alt jordarbejde, herunder klimasikring med bl.a. vanddræn samt anlæg og belægning af gangstier og rekreative opholdsarealer samt beplantning.

Projektet blev etableret i samarbejde med mange forskellige interessenter og fagspecialister, ligesom det smidigt blev udført under em meget stram deadline pga. hensyn til de ynglende dyr i området.

Bygherre

Skive Kommune

Entrepriseform

Hovedentreprise

Opstart

Juli 2021

Aflevering

November 2021