Hærvejen, Viborg

Hærvejsforløbet er et nyt og indbydende byrum i Viborg Baneby. Skive Anlæg og Entreprenør var hovedentreprenør på dette byudviklingsprojekt.

Hærvejsforløbet består samlet set af hærvejsbroen samt hærvejen som løber fra Viborg Syd (Gyldenrisvej) til Hærvejsbroen mod nord (ved Viborg Gymnasium). Det er en rekreativ stiforbindelse som er med til at binde den nye bydel Viborg Baneby internt sammen. Skive Anlæg og Entreprenør leverede al jord – og kloak arbejde, etablering og anlæg af betonstier, vandrender og beplantning, samt smedjearbejde i forbindelse med udsmykning af området.

Bygherre

Viborg Kommune

Rådgiver

COWI

Entrepriseform

Hovedentreprise

Opstart

August 2021

Aflevering

April 2022