Helleanlæg, Frederiks

Forsyningsprojekt med etablering af transmissionsledninger til fjernvarme i den østlige del af Viborg by. Projektet omfattede al jord – og rørarbejde samt reetablering af eksisterende cykelsti efter endt gravearbejde.

Skive Anlæg og Entreprenør var hovedentreprenør på projektet, som var opdelt i tre etaper, startende centralt i den østlige del af Viborgs bydel, Overlund og ud til ny varmecentral i Taphede. I alt anlæg af ca. 3,7 km ny transmissionsledning samt ca. 550 m distributionsnet.

Bygherre:

Viborg Kommune

Rådgiver:

Viborg Ingeniørerne

Entrepriseform:

Hovedentreprise

Opstart

November 2022

Aflevering

Januar 2023