Profil

100% fokuseret
– både som under- og hovedentreprenør

Skive Anlæg & Entreprenør

Med fokus på kvalitet og mange års erfaring udfører vi alt indenfor anlægs- og entreprenørarbejde overalt i det nordvest – og midtjyske. Både som under– og hovedentreprenør.

Det kan fx være etablering af forsyningsledninger, separering af kloakker, anlæggelse af trafiksikre cykelstier og fortove – men også anlægs- og brolæggerarbejde ifm. byfornyelse. Dette fortrinsvis for offentlige og kommunale instanser, forsyningsselskaber og større virksomheder.

Som virksomhed gør vi os i ethvert samarbejde om en entreprenøropgave umage for at kombinere vores faglige stolthed med nytænkning. På den måde får vores kunder altid de bedste mulige resultater.

vores team

Dengang og nu

Grundstenene til Skive Anlæg & Entreprenør blev lagt i 2003, da vores direktør, Michael Nielsen, etablerede Jebjerg Mini Maskinstation i sin fødeby tæt på Skive, Jebjerg.

Drevet på iværksætterånd udviklede virksomheden sig hurtigt, og allerede 4 år efter besluttede Michael sig for et mere ambitiøst og fremsynet navn. Nemlig Skive Anlæg og Entreprenør. Senere blev pladsen i Jebjerg for trang, så Michael rykkede virksomheden til Skive på Ulvevej, hvor vi stadig har adresse.

Som et naturligt led i udviklingen blev en af vores nøglemedarbejdere, Freddie Eiskjær, i 2022 medejer.

I dag tæller vi flere end 60 dedikerede medarbejdere, hvor hver eneste spiller en vigtig rolle i det samlede billede på, hvem vi er og gerne vil være. Også i fremtiden.

Tilsammen er vi med vores erfaring, faglighed og indsats i stand til at udføre anlægsarbejde, kloak- og jordarbejde samt forsyningsarbejde på et meget højt niveau.

Kerneværdier – som vi gerne vil kendes på og vælges for:

Vores nærvær!

Vi har fokus på at skabe nærvær på tværs af alt, hvad vi foretager os internt og eksternt. Dvs. i samarbejdsrelationen, i ledelsesstilen og i alle former for kollegiale og sociale sammenhænge.

Vores ordentlighed!

Vi møder verden i øjenhøjde, hvor pålidelighed og gensidig respekt er en selvfølge for et frugtbart og værdifuldt samarbejde. For os er vores medarbejdere det største aktiv i virksomheden og ordentlighed overfor hinanden i hverdagen er det vigtigste.

Vores nytænkning!

Vi er en virksomhed, der er vilde med at udtænke og udvikle utraditionelle løsninger. Billedligt talt står vi aldrig stille og opdager gerne nye veje undervejs. Det gælder både internt i organisationen og eksternt i samarbejdet med vores kunder og samarbejdspartnere.

Hvorfor vi er her – og hvad vi vil

Vores mission

Vi er professionelle udbydere af anlægs-, jord-, kloak- og forsyningsarbejde. Primært for offentlige og kommunale instanser, forsyningsselskaber samt for private erhvervs- og industrivirksomheder.

Vores vision

Vi vil være den fortrukne entreprenørvirksomhed for medarbejdere, kunder og leverandører i Nordvest- og Midtjylland. Vi vil kendes på og vælges for vores nærvær, ordentlighed og nytænkning.

Med udgangspunkt i nytænkning og en grundlæggende proaktiv tankegang vil vi være en virksomhed, der skaber resultater og kvalitet i opgaveløsningen hver gang. Også når opgaverne bliver udfordrende og kreativiteten skal blomstre for at ramme målet.

Vi ønsker at være nærværende i dagligdagen overfor vores medarbejdere og samarbejdspartnere – både fysisk og mentalt. Derfor er vores geografiske arbejdsområde på maksimalt 1 -1 ½ times radius fra hovedkontoret i Skive.

Vi vil være en virksomhed med fagligt dygtige og innovative medarbejdere, der kompetenceudvikles i takt med fremtidens behov og tendenser og med afsæt i den enkeltes egne ønsker.

Vi vil have en arbejdskultur og en jordnær ledelse, der er baseret på gensidig respekt og nærvær for hver enkelt medarbejder. Herunder hvor alle arbejder hen mod et fælles mål med høj faglighed, integritet og troværdighed, og hvor vi som virksomhed konstant har fokus på at skabe et sikkert og godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Såvel fysisk – som psykisk.

Vi ønsker at involvere os i det omgivende samfund med fokus på social ansvarlighed og på at skabe mulige karrieremuligheder for unge og andre personer på kanten af arbejdsmarkedet.

Vores ledelse og administration

Michael Nielsen

Direktør

Freddie Eiskjær

Projektleder/Medejer

Herfra modtages og uddelegeres opgaverne

Vores ledelse og administration udgøres af praktiske og akademiske kompetencer. Det er herfra, vi modtager forespørgsler, udarbejder tilbud, fordeler og projektstyrer alt igangværende arbejde.

Ofte har du i samarbejdet med os kun kontakt med en enkelt af os. Men du kan trygt stole på, at vi aktivt samarbejder med hinanden på tværs af alle vores kompetencer og sammensætter relevante teams herefter.

Derfor er et job hos os værd at overveje!

Er du brolægger, anlægsstruktør eller anlægsgartner, er der altid job at få i branchen. Overvej ansættelse hos os. Her bliver du en del af et attraktivt arbejdsmiljø, hvor den enkeltes trivsel prioriteres højt. Det gør vi med konstant fokus på sikkerhed, kvalitet, faglig udvikling/efteruddannelse samt på det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Og noget tyder på, at vi har fat i noget rigtigt, for de fleste af vores medarbejdere har nemlig været ansat i mange år.

Vores sponsorater

Vi støtter med stolthed og omtanke

Vores sponsoraftaler er velovervejede og gensidigt forpligtende. Hver eneste har lokal forankring og kommer i mange tilfælde vores medarbejdere til gode. Det er vores bidrag til at fastholde Skiveegnen som et godt sted at bo og drive virksomhed fra.