Mønsted Kalkgruber

Skive Anlæg &Entreprenør var hovedentreprenør på alt jord- og anlægsarbejde med stier og veje samt ny bro og beplantning.
Dette spændende, udfordrende og prisvindende ’tilgængelighedsprojekt’ blev etableret i 2016-18 for Mønsted Kalkgruber.
Projektet indeholdt udgravninger, in-situ-støbning af betonstier med høj finish på terræn samt etablering af ny træbro langs en skrænt. Ligesom der blev anlagt rekreative områder til borde og bænke. Herunder blev de grønne områder omkring gruberne beplantet, og der blev etableret en gangbro på et fundament af støbte bropiller inden i selve minen.
Derudover blev der anlagt en ny adgangsvej til p-arealer. Herunder et LAR-anlæg (lokal afledning af regnvand) med tilhørende adgangsveje.

Tilgængelighedsprojektet vandt i 2019 ”The European Garden Awards”

Bygherre

Mønsted kalkgruber

Rådgiver

Schønherr A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Opstart

Nov. 2016

Aflevering

Sep. 2018

Billeder fra Arkitekt Schønherr