Fjernvarme, Egeris, Skive

Et større forsyningsprojekt med tilkobling af ca. 300 husstande til fjernvarmenettet i Skive Kommune, hvor vi har stået for nedgravning af hovedledninger og etablering af stik.
Herunder rydning, afgravning og opbrydning af belægning samt reetablering af stier og fortove.

Bygherre:

Skive Fjernvarme

Rådgiver:

DFP

Entrepriseform:

Hovedentreprise

Opstart

Aug 2022

Aflevering

Igang