Byggemodning af Solvænget i Frederiks

Anlægsentreprise omfattende byggemodning af 14 nye grunde ved Solvænget i Frederiks.

Skive Anlæg og Entreprenørs del af entreprisen omfattede:

  • Jordarbejde
  • Kloak og regnvandsafvanding
  • Sand- og grusarbejder
  • Asfaltarbejder
Bygherre Energi Viborg & Viborg Kommune
Rådgiver Ramboll
Entrepriseform Hovedentreprise
Totalentreprenør
Opstart Jul. 2019
Aflevering Nov. 2019