Bjerringbro-Ulstrup

Anlægsentreprise i forbindelse med etablering af 7,6 km transmissionsledning mellem Bjerringbro og Ulstrup.

Skive Anlæg og Entreprenør udførte al jord- og anlægsarbejde hvilket indebar rydning af bevoksning og eksisterende belægning før udgravning, samt reetablering af hele strækningen.

Bygherre Gudenådalens Energiselskab
Rådgiver Niras
Entrepriseform Underentreprenør
Totalentreprenør Design-Smeden A/S
Opstart Apr. 2019
Aflevering I gang