Fjernvarme, Egeris, Skive

Fjernvarme, Egeris, Skive

Et større forsyningsprojekt med tilkobling af ca. 300 husstande til fjernvarmenettet i Skive Kommune, hvor vi har stået for nedgravning af hovedledninger og etablering af stik. Herunder rydning, afgravning og opbrydning af belægning samt reetablering af stier og...
Fjernvarmeforsyning, Holstebrovej, Skive

Fjernvarmeforsyning, Holstebrovej, Skive

Forsyningsprojekt med etablering af 2.360 m hovedforsyningsledning mellem hovedåren ind i Skive by fra Vest, Holstebrovej, og til Skive C. I projektet blev etableret hovedforsyningsledning fra ny varmecentral og ind centralt i byen for tilkobling på det eksisterende...
Cykelsti Harre-Nautrupvej, Skive

Cykelsti Harre-Nautrupvej, Skive

Infrastrukturprojekt udbudt af Vejdirektoratet med anlæggelse af ca. 2 km cykelsti ved ”Den nordvestjyske livsnerve”, Rute 26 nord for Skive. Skive Anlæg og Entreprenør var hovedentreprenør og projektet omfattede al jord – og anlægsarbejde i forbindelse med etablering...
Arbejdsrefugium Ørslev Kloster

Arbejdsrefugium Ørslev Kloster

I dette restaureringsprojekt var Skive Anlæg & Entreprenør fagentreprenør på alt jord- og anlægsarbejde. Selve projektet blev finansieret af fonde og hele restaureringen ude og inde er udført over et par år. Arbejdet blev lavet for Foreningen Ørslev Kloster med...
Transmissionsledningen ”Taphede”, Viborg

Transmissionsledningen ”Taphede”, Viborg

Forsyningsprojekt med etablering af transmissionsledninger til fjernvarme i den østlige del af Viborg by. Projektet omfattede al jord – og rørarbejde samt reetablering af eksisterende cykelsti efter endt gravearbejde. Skive Anlæg og Entreprenør var hovedentreprenør på...