Banestien, Kunsttrappen og Museumsringen, Skive

Banestien, Kunsttrappen og Museumsringen, Skive

BigBlue 6 består af etableringen af en ny Museumsring og kunststien i den centrale del af Skive by. Projektet er det sidste af i alt seks projekter, der indtil videre er udført i forbindelse med udviklingen af Skives byrum. I dette projekt blev der etableret en...
Helleanlæg, Frederiks

Helleanlæg, Frederiks

Forsyningsprojekt med etablering af transmissionsledninger til fjernvarme i den østlige del af Viborg by. Projektet omfattede al jord – og rørarbejde samt reetablering af eksisterende cykelsti efter endt gravearbejde. Skive Anlæg og Entreprenør var hovedentreprenør på...
Hærvejen, Viborg

Hærvejen, Viborg

Hærvejsforløbet er et nyt og indbydende byrum i Viborg Baneby. Skive Anlæg og Entreprenør var hovedentreprenør på dette byudviklingsprojekt. Hærvejsforløbet består samlet set af hærvejsbroen samt hærvejen som løber fra Viborg Syd (Gyldenrisvej) til Hærvejsbroen mod...
Skive Kaserne

Skive Kaserne

Skive Anlæg & Entreprenør udførte alt jord-, kloak- og belægningsarbejde for Skive Kaserne, mens vi var underleverandør for Ginnerup A/S vedr. alt anlægsarbejde. Det betød jord- og kloakarbejde til udgravning af 6000 kvm. bygningsmasse samt efterfølgende...
Haveanlæg og Å-stien v/ Gl. Skivehus

Haveanlæg og Å-stien v/ Gl. Skivehus

I dette projekt dannede Hotel Gl. Skivehus i Skive C og området heromkring rammen for udviklingen af et beplantet parkanlæg ved og omkring brinken af Karup Å. Vi leverede alt jordarbejde, herunder klimasikring med bl.a. vanddræn samt anlæg og belægning af gangstier og...