Jordarbejde

Hos Skive Anlæg & Entreprenør udfører vi en bred vifte af forskellige jord opgaver, det kan være alt fra små anlægsopgaver for private til store byggemodnings- eller infrastruktur opgaver for det offentlige eller virksomheder. I den forbindelse kan vi udføre de nødvendige geotekniske, miljømæssige samt øvrige tekniske undersøgelser inden opstart af projekter. Skive Anlæg & Entreprenør råder over gravemaskiner fra 1600 kg og op til 35 tons samt egen Dozer, så der er ingen jordopgave der er for lille eller for stor.

Af de mange forskellige artede jordarbejder Skive Anlæg & Entreprenør udfører, kan der nævnes:

  • Byggemodning
  • Udgravning for byggeri
  • Sandpuder
  • Etablering af vandbassiner
  • LAR-projekter
  • Jordflytning
  • Terrænregulering

Skive Anlæg & Entreprenør er desuden rigtig gode til terrænregulering og retablere områder så de fremstår som naturskønne områder i form af søer og beplantning, dette kan med fordel udføres i forbindelse med LAR-projekter, hvor by og natur bringes sammen.