Mønsted Kalkgruber

Dette spændende og udfordrende projekt indeholdt udgravning, in-situ støbning af betonstier med høj finish i terræn, samt etablering af ny træbro langs skrænt og sø. Der blev anlagt rekreative områder med borde, bænke og beplantning i de grønne områder omkring gruberne, samt etablering af ny gangbro på et fundament af støbte bropiller inde i selve minen.

Slutteligt blev der etableret et LAR-anlæg i forbindelse med anlægning af nye p-arealer og tilhørende adgangsveje.

Bygherre Mønsted kalkgruber
Rådgiver Schønherr A/S
Entrepriseform Hovedentreprise
Totalentreprenør
Opstart Nov. 2016
Aflevering Sep. 2018