Thorsø Miljø og Biogas

Enterprise for Thorsø Miljø- og Biogasanlæg a.m.b.a. vedr. etablering af ca. 2,1 km fjernvarmetransmissionsledning mellem ny varmepumpe til udnyttelse af overskudsvarme fra kraftvarmeværket, og Thorsø by.

Skive Anlæg og Entreprenør leverede al projektering og udførte grave- og underboringsarbejde, etablering af færdig tracé, indmåling af ledning samt komplet reetablering af terræn.

Bygherre:

Evida

Rådgiver:

Entrepriseform:

Hovedentreprise

Totalentreprenør:

Opstart:

Feb. 2020

Aflevering:

I gang