Thorsø Miljø og Biogas

Enterprise for Thorsø Miljø- og Biogasanlæg a.m.b.a. vedr. etablering af ca. 2,1 km fjernvarmetransmissionsledning mellem ny varmepumpe til udnyttelse af overskudsvarme fra kraftvarmeværket, og Thorsø by.

Skive Anlæg og Entreprenør leverede al projektering og udførte grave- og underboringsarbejde, etablering af færdig tracé, indmåling af ledning samt komplet reetablering af terræn.

Bygherre Evida
Rådgiver
Entrepriseform Hovedentreprise
Totalentreprenør
Opstart Feb. 2020
Aflevering I gang