Persondatapolitik

Introduktion

Denne persondatapolitik gælder for indsamling og behandling af dine personoplysninger i forbindelse med forespørgsel, tilbud, køb, udførelse af opgaver eller ansættelse hos Skive Anlæg & Entreprenør.

Når du selv giver personoplysninger til Skive Anlæg & Entreprenør via mail, elektronisk, telefon eller direkte – accepterer du, at dine personoplysninger gemmes og behandles med henblik på, at Skive Anlæg & Entreprenør opfylder din forespørgsel/tilbud/ køb/service/opgave på den bedst mulige måde.

Skive anlæg & Entreprenør – Profil

Mere end 30 års erfaring

Skive Anlæg & Entreprenør er en veletableret mellemstor virksomhed, som beskæftiger sig med alle områder indenfor anlægs- og entreprenørarbejde.

Vi beskæftiger ca. 35 medarbejdere, som alle er veluddannede , engagerede og medvirkende til, at vi altid leverer kvalitets arbejde til konkurrencedygtige priser.

Vi har over 30 års erfaring i at løse mange forskelligartede opgaver primært i det midtjyske, hvor vi har hjulpet både private, erhvervsdrivende og offentlige instanser. Vi står også altid parate til at hjælpe dig med store og små opgaver til såvel aftalt pris som lovet deadline.

Vi er en virksomhed i vækst og vi sørger hele tiden for at udvikle os, så vi kan tilbyde de nyeste løsninger.

I 2015 overtog vi således Entreprenørfirmaet Niels Pedersen, hvilket fordoblede vores kapacitet og gjorde os i stand til at tilbyde jord- og kloakarbejde i et større omfang end hidtil.

Vi passer godt på dine oplysninger!

Skive Anlæg & Entreprenør ønsker med denne Persondatapolitik at vise:

 • hvordan vi opretholder det højeste niveau af sikkerhed for vores kunder, leverandører og medarbejdere med hensyn til behandling af personoplysninger
 • hvordan vi på en overskuelig måde håndterer dine personoplysninger

Dataansvarlig

Michael Nielsen er indehaver af firmaet Skive Anlæg & Entreprenør og hermed den dataansvarlige for virksomheden.

Kontaktoplysninger:

Skive Anlæg & Entreprenør
Ulvevej 16-18
7800 Skive
Telefon: (+45) 21 91 29 97
E-mail: info@skiveae.dk

Michael Nielsen
Direktør
Telefon: (+45) 21 91 29 97
E-mail: mn@skiveae.dk

Skive Anlæg & Entreprenør udfører al håndtering af personoplysninger i henhold til Persondataforordningen (GDPR).

Når du afgiver dine personoplysninger, giver du samtidig samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af Skive Anlæg & Entreprenør.

Skive Anlæg & Entreprenør indsamler følgende personoplysninger

Kunder

 • Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, mobil, e-mailadresse, kunde/leverandørnummer, CVR-nummer, kontaktinformationer, ordrehistorik, betalingsinformationer, kontaktoplysninger på kontaktpersoner

Leverandører

 • Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, mobil, e-mailadresse, kunde/leverandørnummer, CVR-nummer, kontaktinformationer, ordrehistorik, betalingsinformationer, kontaktoplysninger på kontaktpersoner

Medarbejdere

 • Almindelige personoplysninger før/under/efter ansættelse.
  Herunder kontraktlige forpligtelser i forbindelse med ansættelsesforhold
 • Følsomme personoplysninger kun i nødvendige tilfælde indsamles disse

Formål

Skive Anlæg & Entreprenør indsamler udelukkende personoplysninger, der er nødvendige for behandling af kunder, leverandører og ansatte.

Eksempler på formål, hvortil Skive Anlæg & Entreprenør indsamler personoplysninger:

 • Kontaktinformation til kunder/leverandører
 • Udførelse af opgaver for kunder
 • Kunde/leverandørbehandling
 • Kontaktinformation til fremsendelse af faktura
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Kontraktlige/ansættelseskrav over for ansatte

Tidsfrister for sletning/opbevaring

Personoplysninger slettes, når Skive Anlæg & Entreprenør efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

Videregivelse af personoplysninger

Skive Anlæg & Entreprenør videregiver ikke personlige oplysninger til andre uden for virksomheden.

Skive Anlæg & Entreprenør benytter databehandlere til backup og til behandling af løn og økonomi. Disse firmaer behandler udelukkende oplysninger på Skive Anlæg & Entreprenør ’s vegne og må ikke anvende personoplysningerne til egne formål. Disse databehandlere er underlagt Databehandleraftaler og kontrolleres løbende angående overholdelse af Persondataforordningen.

Skive Anlæg & Entreprenør kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

Ansøgninger

Hvis du søger en stilling hos Skive Anlæg & Entreprenør gemmer vi din ansøgning elektronisk under rekrutteringsprocessen.

Skive Anlæg & Entreprenør behandler dine fremsendte oplysninger til at vurdere, om Skive Anlæg & Entreprenør vil tilbyde dig ansættelse, samt til kommunikation med dig under rekrutteringsprocessen.

Kun ledelsen hos Skive Anlæg & Entreprenør har adgang til at se fremsendte ansøgninger og personoplysninger.

Der fremsendes afslag til personer, der ikke måtte komme i betragtning.

Hvis Skive Anlæg & Entreprenør ønsker at gemme oplysninger fra ansøgere der ikke ansættes, indhentes samtykke fra ansøgeren til opbevaring af ansøgningen i maks. 6 måneder iht. Persondataforordningen. Herefter slettes oplysningerne.

Sikkerhed

Skive Anlæg & Entreprenør har truffet alle tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, går tabt, forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Personoplysninger og behandling af persondata foretages kun iht. Persondataforordningen.

Cookies

Skive Anlæg & Entreprenør anvender cookies iht. lovgivningen.

Juridisk hjemmel (retslig grundlag)

Skive Anlæg & Entreprenør behandler personoplysninger med nedennævnte hjemmel for kunder, leverandører og ansatte:

 • Opfyldelse af en kontrakt
 • Behandling af legitime interesser
 • Samtykker
 • Retlige krav
 • Interesseafvejning

Dine rettigheder

Angående de personoplysninger, som vi har registreret om dig hos Skive Anlæg & Entreprenør,
så er dine rettigheder i henhold til Persondataforordningen:

 • Du har ret til, at få indsigt i hvilke personoplysninger vi gemmer om dig
 • Du har ret til, at få en kopi af dine personoplysninger
 • Du har ret til, at få rettet (berigtiget) dine personoplysninger
 • Du har ret til, at få dine personoplysninger slettet ”at blive glemt”
  Ønskes sletning vil virksomheden slette dine personoplysninger, dog med undtagelse af de personoplysninger, som virksomheden er pålagt at gemme iht. lovgivning
 • Du har ret til, at trækket dit samtykke tilbage
  Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på et samtykke fra dig, dog med undtagelse af de behandlinger, som virksomheden er pålagt at udføre iht. lovgivning
 • Du har ret til, at få dine personoplysninger flyttet/udleveret (Data portabilitet)
  i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format
 • Du har ret til, at få underretning om evt. brud på datasikkerheden hos virksomheden
 • Du har ret til, at indgive en klage over behandlingen til virksomheden
 • Du har ret til, at indgive en klage over behandlingen til Datatilsynet

Indsigt, udlevering og overførsel af data

Hvis du har sendt en anmodning om ovenstående, har Skive Anlæg & Entreprenør fire uger til at rette, slette, udlevere eller overføre oplysningerne. Anmodningen skal underskrives af dig samt indeholde dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt kopi af dit pas eller dit kørekort.

Skive Anlæg & Entreprenør kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben, påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Skive Anlæg & Entreprenør ’s behandling af personoplysninger kan du henvende dig til:

Skive Anlæg & Entreprenør
Ulvevej 16-18
7800 Skive
Telefon: (+45) 21 91 29 97
E-mail: info@skiveae.dk

DPO:
Gitte Nielsen
Telefon: (+45) 40 63 72 95
E-mail: bogholderi@skiveae.dk

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.