Mønsted Kalkgruber, Tilgængelighedsprojekt

Dette spændende og udfordrende projekt indeholdt udgravning, in-situ støbning af betonstier med høj finish i terræn, samt etablering af ny træbro langs skrænt og sø. Der blev anlagt rekreative områder med borde, bænke og beplantning i de grønne områder omkring gruberne, samt etablering af ny gangbro på et fundament af støbte bropiller inde i selve minen. Slutteligt blev der etableret et LAR-anlæg i forbindelse med anlægning af nye p-arealer og tilhørende adgangsveje.

Bygherre:

Mønsted kalkgruber

Rådgiver:

Schønherr A/S

Entrepriseform:

Hovedentreprise

Totalentreprenør:

Opstart:

Nov. 2016

Aflevering:

Sep. 2018