Kloakseparering Skive Gymnasium

Enterprisen omfattede kloakseparering af hele Skive Gymnasiums matrikel samt efterfølgende re- samt nyetablering af belægning og rekreative områder.

Skive Anlæg og Entreprenør afholdte hovedentreprisen og udførte således udgravning og etablering af ny, separat regnvands- og spildevandskloak. Eksisterende belægninger og beplantning i terræn blev brudt op og moderniseret.

Bygherre:

Skive Kommune

Rådgiver:

Norconsult A/S

Entrepriseform:

Hovedentreprise

Totalentreprenør:

Opstart:

Nov. 2019

Aflevering:

I gang