Byggemodning af Solvænget i Frederiks, Etape 2

Anlægsentreprise omfattende byggemodning af 14 nye grunde ved Solvænget i Frederiks.

Skive Anlæg og Entreprenørs del af entreprisen omfattede:

  • Jordarbejde
  • Kloak og regnvandsafvanding
  • Sand- og grusarbejder
  • Asfaltarbejder

Bygherre:

Energi Viborg & Viborg Kommune

Rådgiver:

Ramboll

Entrepriseform:

Hovedentreprise

Totalentreprenør:

Opstart:

Jul. 2019

Aflevering:

Nov. 2019