Bjerringbro-Ulstrup, Transmissionsledning

Anlægsentreprise i forbindelse med etablering af 7,6 km transmissionsledning mellem Bjerringbro og Ulstrup.

Skive Anlæg og Entreprenør udførte al jord- og anlægsarbejde hvilket indebar rydning af bevoksning og eksisterende belægning før udgravning, samt reetablering af hele strækningen.

Bygherre:

Gudenådalens Energiselskab

Rådgiver:

Niras

Entrepriseform:

Underentreprenør

Totalentreprenør:

Design-Smeden A/S

Opstart:

Apr. 2019

Aflevering:

I gang