Banebro, Viborg

Gabionsvæggen indgik i projektet Viborg Banebro som består af to nybyggede broer der forbinder området syd for banen i Viborg med byen nord for. Broerne spænder henholdsvis over jernbanen og Banegårdsalle. Projekt er en integreret del af et kompleks af projekter som er afhængige af hinanden: Nyt Erhvervs Gymnasium, Viborg Banebro, nye parkeringsarealer samt nye byudviklingsmuligheder. Projektet bestod overordnet af stiforbindelsen på tværs af banen fra Viborg Bibliotek over Banegårdsalle, gennem Gymnasiet til Hærvejspladsen P-niveau 2. Herfra fortsætter stiforbindelsen over Hærvejsbroen, hvorfra der er trappe og elevatoradgang til terrænniveau og baneperron. Mod syd afsluttes broforbindelsen på en rampe (gabionsvæg), der ender ved nye Baneby.

Bygherre:

Viborg Kommune

Rådgiver:

ISC Råggivende Ongeniører A/S

Entrepriseform:

Underentreprenør

Totalentreprenør:

Kaj Bech A/S

Opstart:

Feb. 2018

Aflevering:

Jan. 2019